jalapeno popper pierogi poutine 5

Check out this delicious play on poutine....Jalapeno Popper Pierogi Poutine!